(0244) 592.805


Str. Mihai Eminescu nr.4-6,Ploiesti Prahova

PROGRAM AUDIENTE MANAGER
LUNI 12 - 14

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

Misiunea SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI este aceea de a furniza servicii medicale de calitate într-un mediu adecvat desfășurării actului medical, cu orientarea către pacient și nevoile lui.

Viziunea CONDUCERII SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI în domeniul calității este de a dobândi și ulterior de a menține o reputație foarte bună a spitalului prin calitatea înaltă a serviciilor presatate.

În scopul îndeplinirii misiunii unității noastre, ne propunem atingerea următoarelor obiective:
 1. Îmbunătățirea continuă a calității actului medical printr-un sistem integrat care se referă atât la infrastructura de calitate, cât și la dezvoltarea permanentă a competențelor tuturor salariaților în general și a cadrelor medicale în special.
 2. Orientarea către pacient prin: creșterea încrederii acestora în serviciile Spitalului de Pediatrie Ploiești, atenția pe siguranța pacientului și prin dezvoltarea permanentă a gamei de servicii acordate.
 3. Demonstrarea calității serviciilor personalului nostru prin: angajamentul acestuia, prin creșterea gradului de integritate profesională, a gradului de competență, instruire și experiență a acestuia.
 4. Asigurarea cu consecvență a unui dialog deschis și pragmatic atât între personalul medical și pacient , cât și cu reprezentanții comunității.
 5. Obținerea satisfacției pacienților, a angajaților și a tuturor părților interesate prin calitatea serviciilor oferite.
 6. Conformarea cu cerințele legale aplicabile activității Spitalului de Pediatrie Ploiești.
 7. Implicarea fiecărui angajat în scopul aplicării politicii în domeniul calității prin inițiative, performanțe, responsabilitate și colaborare permanentă.
Prin această declarație de politică mă angajez să:
 • Comunic angajaților orientarea către pacienți și a importanței respectării cerințelor legale și de reglementare; Să stabilesc politica și să asigur stabilirea obiectivelor generale ale calității;
 • Să conduc analizele managementului;
 • Să asigur disponibilitatea resurselor;
 • Să satisfac cerințele tuturor părților interesate, începând cu pacientul și să îmbunătățesc continuu eficacitatea sistemului de management al calității.
Este responsabilitatea fiecărui şef de compartiment ca în compartimentul pe care îl coordonează să aibă stabilite obiective specifice, a căror realizare să contribuie la îmbunătăţirea calităţii şi a performanţelor de mediu, sănătate şi securitate ocupaţională.

Îndeplinirea acestor obiective sunt urmărite de manager, care dispune măsuri în consecinţă, astfel încât să se asigure realizarea lor la termenele planificate.

Autoritatea şi responsabilitatea pentru stabilirea, implementarea şi menţinerea sistemului de management sunt delegate reprezentantului managementului în domeniul calității.

Conducerea SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEŞTI se asigură, prin intermediul reprezentantului managementului în domeniul calității, că cerințele Manualului Calităţii cât şi ale celorlalte documente ale sistemului de management al calității sunt cunoscute, însuşite şi aplicate de întregul personal.

Această declarație este disponibilă tuturor persoanelor, atât angajaților noștri, cât și părților externe ale spitalului.

Managementul SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEŞTI îşi asumă întreaga responsabilitate pentru Politica declarată şi pentru rezultatele obţinute ca urmare a aplicării ei.

Prezenta declarație intră în vigoare la data aprobării, iar prevederile sale sunt obligatorii pentru întregul personal al spitalului.

  MANAGER,

Dr. Vişean Cătălin


Bine ati venit
Prezentare
Economic
MANAGEMENT
GHIDUL PACIENTULUI
Powered By Incorom © 2015